Portal
 
Ośrodek
Sportu
Biblioteka Publiczna
T. Przyjaciół Radzymina
PZW 19 Radzymin
PZŁ - Koło
Przepiórka
OSP Gm.
Radzymin
UMiG
Radzymin
Powiat Wołomiński
 
 
 
napisz do RPInfo.pl

 ROK ZAŁOŻENIA 1988     IMZ login...
 odwiedzono 115498 razy  
ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Radzymina zaprasza na Świąteczne, Wielkanocne Spotkanie,

które odbędzie się w sobotę 10 marca o godz. 17:30 w Sali Bankietowej w Dybowie Kolonii.


Spotkanie przy wielkanocnym stole poprzedzone będzie:

- o godz.17:30 – zebraniem uczestników wycieczki na Słowację i Beskidy, podczas którego organizator udzieli informacji na jej temat oraz pobierze I ratę opłaty w wysokości 200 zł i poda termin wpłaty II raty. Zbierać będziemy również I ratę w wysokości 200 zł na wycieczkę do Lublina i Sandomierza.
Jednocześnie informujemy, że w sobotę 28 kwietnia projektowana jest jednodniowa, tradycyjna, wiosenna wycieczka do Pułtuska i Opinogóry. Zapisy na tę wycieczkę podczas spotkania.
Brak wpłat w w/w terminach oznacza rezygnację z wyjazdów.
Pierwszeństwo uczestnictwa w wycieczkach mają członkowie TPR- o godz. 18:00 – odbędzie się walne zebranie sprawozdawcze członków TPR z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie zebrania
2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad
3. Wybory Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa w 2017 roku
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
6. Dyskusja nad sprawozdaniem
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
8. Plan pracy i budżet Towarzystwa na 2018 rok
9. Dyskusja
10. Wolne wnioski
11. Podjęcie uchwał i zatwierdzenie wniosków

- Po krótkiej przerwie odbędzie się Świąteczny Wieczór Wielkanocny.


Wyjazd autokaru na spotkanie sprzed Kolegiaty o godz. 17:00

ARTYKUŁY i FELIETONY