Portal
 
Ośrodek
Sportu
Biblioteka Publiczna
T. Przyjaciół Radzymina
PZW 19 Radzymin
PZŁ - Koło
Przepiórka
OSP Gm.
Radzymin
UMiG
Radzymin
Powiat Wołomiński
 
 
 
napisz do RPInfo.pl

 ROK ZAŁOŻENIA 1988     IMZ login...
 odwiedzono 135498 razy  
GALERIE WYDARZEŃ
 (13)    Strona: «12345»  
Powstanie Styczniowe było największym zrywem narodowo-wyzwoleńczym przeciwko rosyjskiemu zaborcy.
Pomimo klęski militarnej, umocniło polską świadomość narodową.
Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Radzymina uczcili pamięć mieszkańców Radzymina straconych za udział w Powstaniu Styczniowym. Zapalili znicze, odmówili modlitwę a także zaśpiewali pieśń pt. ,,Hej, strzelcy wraz".
Ta krótka, acz bardzo znacząca uroczystość miała miejsce przy Kurhanie Powstania Styczniowego, który powstał z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Radzymina w 150. rocznicę Powstania.
PAMIĘTAMY O NASZYCH BOHATERACH.
WIECZÓR WIGILIJNY 
Cudowne Święta Bożego Narodzenia i cudowna atmosfera przygotowań do chwili, gdy w rodzinnym gronie zasiądziemy do Wigilii.
Od 33 lat Towarzystwo Przyjaciół Radzymina spotyka się na wigilijnym wieczorze w gronie niemal rodzinnym. Jesteśmy z sobą ponad 30 lat i atmosfera wśród nas pełna życzliwości - taka rodzinna.
Od kilku lat ten uroczysty wieczór spędzamy w Dybowie Kolonii u Pana Władysława Dyniewicza, w świątecznej aurze, przy pachnącej choince i przy pięknie nakrytym stole.
Staramy się, aby to spotkanie wypadało już po rekolekcjach. Dzięki temu w klimat Bożego Narodzenia wchodzimy przygotowani sercem i duszą.
Zacnym gościem naszego spotkania był wikariusz naszej parafii ksiądz Paweł Banach. Jego ciepły, ewangeliczny głos, blask choinki, biały opłatek wywołały moc wzruszeń w sercach zebranych, a było nas około 80 osób. Wszystko to przeniosło nas myślami 2000 lat wstecz, gdy Boże Dziecię zstąpiło na ziemię. Do pełni wzruszeń brakowało tylko żywej szopki. Na twarzach widzieliśmy nawzajem wzruszenie, śpiewając w półmroku cudną kolędę " Wśród nocnej ciszy". Zawsze śpiewamy wszystkie zwrotki.
Pani Hania Grzegorek na każdą wigilię przygotowuje ciekawostki o Bożym Narodzeniu - o obrzędach, historii, o kolędach. Zawsze coś nowego i zawsze jest w stanie czymś nas zaskoczyć.
W tym roku w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego przekazała nam historię powstania " Kolędy powstańczej Warszawy" napisanej w 1943 roku do melodii żołnierskiej piosenki " Serce w plecaku", której prawykonanie odbyło się w ostatnią wojenną wigilię 1944 roku w Pszczelinie koło Brwinowa.
W filii ewakuowanego tam Szpitala Wolskiego w starej szopie stolarskiej zamienionej na kaplicę, ksiądz wygnaniec odprawiał pasterkę dla personelu medycznego, dla chorych i dla przybyłych mieszkańców.
Tam po raz pierwszy zebrani usłyszeli tę kolędę wykonaną przez lekarzy i studenta.
My też po raz pierwszy zaśpiewaliśmy tę kolędę. Naprawdę było pięknie i nastrojowo.
Pani Hania przygotowała jeszcze jedną kolędę, tym razem własnego autorstwa , którą też pięknie zaśpiewała dla wszystkich uczestników tej pięknej uroczystości. Pytała w tej kolędzie, chyba retorycznie, czy Maleńki Jezus nie mógł przyjść na świat w naszym Radzyminie. Pewnie by mógł i na pewno przychodzi w sercu każdego z nas.
Prezes TPR Pan Jan Wnuk starym zwyczajem złożył piękne życzenia gościom i członkom TPR, dla ich rodzin, dla naszego miasta i dla naszej Ojczyzny.
Pan Jerzy Berta jak zawsze zadbał o piękną oprawę duchową. To dzięki Jego staraniom modli się z nami ksiądz radzymińskiej parafii i dzięki niemu mamy możliwość dzielenia się opłatkiem. Można powiedzieć, że jest niezastąpionym mistrzem ceremonii i pamięta o najdrobniejszych szczegółach. To sprawia, że aura naszego Wigilijnego Wieczoru jest niepowtarzalna.
Kiedy wszyscy zasiedli do wigilijnej wieczerzy, można było się wsłuchać w treść pięknych polskich kolęd śpiewanych przez uczestników. A przecież nie ma na świecie piękniejszych....

Hanna Grzegorek, Elżbieta Bielec
JERZYSKA 
POLSKO! TOBIE ODDALIŚMY ŻYCIE,
ZIEMI OJCZYSTEJ CIAŁA,
WIARĘ PRZYSZŁYM POKOLENIOM.
ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ
18 sierpnia 2019 roku delegacja Towarzystwa Przyjaciół Radzymina w składzie: Pan Jerzy Berta, Pani Maria Dobrzyńska, Pani Hanna Grzegorek, Pan Zbigniew Tomczyk, Pan Paweł Wojciechowski i Pan Jan Wnuk uczestniczyła w uroczystościach poświęconych 75.Rocznicy Bitwy pod Jerzyskami oraz Święta Wojska Polskiego, która odbyła się przy pomniku Armii Krajowej w Jerzyskach.
Zaproszenie wystosowali: Burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski, Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Ryszawa, w imieniu Światowego Związku Żołnierzy AK Mirosław Widlicki oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Łochów Jerzy Derlicki.
Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego oraz powitaniem Kombatantów i zaproszonych Gości. Uczestnicy uroczystości modlili się podczas polowej Mszy świętej, a potem wysłuchali Apelu Poległych. Pod pomnikiem Armii Krajowej złożone zostały kwiaty i wieńce.
Uroczystość zakończyła się koleżeńskim spotkaniem na polanie „ Pod Dębami” we wsi Jerzyska, gdzie na wszystkich czekała wojskowa grochówka.
Serdecznie dziękujemy za zaproszenie na tę piękną patriotyczną uroczystość.

RADZYMIN - JERZYSKA

W tym miejscu warto przypomnieć, że w boju pod Jerzyskami zginęło kilku żołnierzy z radzymińskiej 1 Kompanii I batalionu 32 pułku piechoty Armii Krajowej. Czterech z nich, Jerzy Wojciechowski ,, Jur ", Stanisław Kucharski ,, Boruta", Henryk Peisert ,,Dąbal" i jeden żołnierz NN zostali pogrzebani przy rowie melioracyjnym, gdzie prowadzili nierówny bój z Niemcami.
Z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Radzymina we wrześniu 1999 r. ich szczątki zostały ekshumowane z pola bitwy pod Jerzyskami i w uroczystym pogrzebie zostali pochowani w Mogile Armii Krajowej na radzymińskim Cmentarzu Poległych.
Poniżej zamieszczamy zdjęcia upamiętniające to wydarzenie.
 (13)    Strona«12345»  
ARTYKUŁY i FELIETONY